Ubezpieczenie OC agenta ubezpieczeniowego

OC agenta ubezpieczeniowego, a właściwie obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych to produkt niezbędny dla pośredników oferujących polisy więcej niż jednego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Odpowiedzialność agenta ubezpieczeniowego

OC agenta, wykluczenia OC, wyłączenia w ubezpieczeniu

Praca w ubezpieczeniach niesie ze sobą szczególne ryzyko. Zawiłe zapisy, mnogość dokumentów, wytycznych i wyjątków sprawiają, że rośnie niebezpieczeństwo popełnienia błędu. Nie bez przyczyny kwestia ubezpieczenia OC multiagentów regulowana jest Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych.

Polisa OC agenta ubezpieczeniowego chroni, kiedy w okresie ubezpieczenia dojdzie do szkody wyrządzonej w następstwie działania lub zaniechania w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych. Jest to więc z jednej strony zabezpieczenie dla agenta, który ma poduszkę bezpieczeństwa na wypadek popełnienia błędu lub niedopatrzenia, a z drugiej gwarancja dla klienta, że w razie problemów otrzyma pomoc.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie OC agenta ubezpieczeniowego?

Jak w każdym ubezpieczeniu, w tym również są wyjątki. Polisa OC multiagenta nie zadziała, jeśli poszkodowanym jest osoba zatrudniona przez ubezpieczonego lub wykonująca dla niego czynności agencyjne. Towarzystwo ubezpieczeniowe nie pokryje także kar umownych oraz szkód powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

Ustawa wskazuje też, że obowiązkowe OC agenta nie dotyczy sytuacji, w których zniszczeniu lub utracie uległo mienie osoby bliskiej.

Ile kosztuje polisa OC agenta ubezpieczeniowego (multiagenta)?

Cena OC agenta ubezpieczeniowego zależna jest od wielu czynników. Towarzystwo ubezpieczeniowe każdy wniosek rozpatruje indywidualnie, biorąc pod uwagę m.in. dotychczasowy przebieg ubezpieczenia oraz wysokość dochodu z ostatniego roku. Przeciętnie składka za polisę OC multiagenta wynosi od kilkuset do kilku tysięcy złotych.

Gdzie kupić OC multiagenta?

Oprócz wysokości składki, jaką musimy zapłacić za polisę OC multiagenta, przy wybieraniu oferty warto zwrócić uwagę na wygodę procesu zakupu. Dzięki eAgent.pl możemy zapomnieć o wypełnianiu papierowego wniosku – teraz wystarczy uzupełnić dane w formularzu (tak naprawdę wpisać NIP i dane kontaktowe, bo dane firmy uzupełnią się automatycznie). Kalkulację składki dostajemy mailem, a polisę możemy opłacić przelewem. A jeśli w trakcie trwania ochrony pojawią się pytania, zawsze można skontaktować się z opiekunem produktu.

Udostępnij: