Ubezpieczenie grupowe na życie i zdrowie pracowników

Nie ma prawa, które nakładałoby na przedsiębiorcę obowiązek posiadania w swojej firmie polisy na życie w formie ubezpieczenia grupowego. Pracodawca może jednak zaoferować pracownikom powyższą możliwość.

Na rynku jest wiele firm, które mają w swojej ofercie produkty ubezpieczeniowe zarówno dla bardzo małych, jak i bardzo dużych grup pracowniczych.

Dlaczego warto wykupić polisę grupową?

Stworzenie możliwości ubezpieczenia osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie jest czynnikiem nadającym prestiż firmie i daje poczucie bezpieczeństwa pracownikom, którzy poszukując pracy, zwracają szczególną uwagę na dodatkowe benefity.

Polisę grupową z reguły zawiera się na okres jednego roku, co bezwzględnie jest atutem, gdyż z końcem okresu ubezpieczenia można z łatwością zmienić ubezpieczyciela lub rozważyć zmianę zakresu.

Kolejnym pozytywnym aspektem działającym na korzyść szefa jest fakt, że to wyznaczony przez niego pracownik zajmuje się obsługą polisy, czy przekazywaniem składek do towarzystwa ubezpieczeniowego, co sprawia, że ubezpieczeni nie muszą się martwić o terminowość wpłat i chętniej przystępują do ubezpieczenia.

Wysokość składki to kolejny plus firmowej grupówki. Ceny oscylują w granicach 30-70 zł, przy wyjątkowo szerokim zakresie ochrony.

Jaką ochronę może zawierać polisa grupowa?

Polisa grupowa na życie i zdrowie może zapewniać bardzo szeroki zakres ochrony. Między innymi:

  • mogą nią zostać objęci wszyscy członkowie rodziny ubezpieczonego,
  • zabezpieczenie bliskich w razie śmierci ubezpieczonego,
  • wypłatę w razie pobytu w szpitalu, ciężkiej choroby, niezdolności do pracy, nieszczęśliwego wypadku, urazów, stałych uszczerbków na zdrowiu, osierocenia dziecka, śmierci rodziców/teściów i wielu innych zdarzeń.

W przypadku ubezpieczenia grupowego możemy wynegocjować z ubezpieczycielem warunki znacznie korzystniejsze niż w przypadku ubezpieczenia indywidualnego. Pracodawcy, wychodząc naprzeciw potrzebom swoich pracowników, powinni skrupulatnie zweryfikować przedstawianą ofertę, porównać propozycje kilku towarzystw ubezpieczeniowych i wraz z pracownikami wybrać najkorzystniejszy wariant ochrony.

Jak zgłosić szkodę z polisy ubezpieczenia grupowego?

W dobie Internetu najszybciej i najprościej szkodę można zgłosić przez formularze online zamieszczone na stronach zakładów ubezpieczeń. Na stronie Likwidacja szkód w serwisie eAgent.pl znajdują się linki do takich formularzy większości towarzystw ubezpieczeniowych.

Aby złożyć wniosek należy przygotować:

  • numer polisy,
  • numer PESEL,
  • numer konta bankowego, na które mają zostać przelane środki pieniężne po decyzji wypłacie świadczenia,
  • skan/zdjęcie dowodu osobistego,
  • kopię dokumentacji medycznej,
  • akt zgonu w przypadku zgłoszenia dotyczącego śmierci osoby ubezpieczonej lub członka jej rodziny,
  • akt urodzenia w przypadku urodzenia dziecka/wnuka.

Oczywiście innym sposobem zgłoszenia szkody jest kontakt z infolinią ubezpieczyciela/agentem lub z pracownikiem firmy przydzielonym do obsługi polisy ubezpieczenia grupowego.

W celu otrzymania oferty, a następnie profesjonalnej obsługi, wystarczy kontakt z doświadczonym Agentem. Doradztwo ubezpieczeniowe to podstawa przed podpisaniem umowy ubezpieczenia.

Udostępnij: