Likwidacja szkód

Chcesz zgłosić szkodę? Skontaktuj się z wybranym towarzystwem poniżej:
ALLIANZ POLSKA S.A.
ALLIANZ POLSKA S.A.
224 224 224
AVIVA TU OGÓLNYCH S.A.
AVIVA TU OGÓLNYCH S.A.
801 888 444
22 557 44 44
COMPENSA TU S.A.
Vienna Insurance Group
COMPENSA TU S.A.
Vienna Insurance Group
801 12 00 00
22 501 61 00
CONCORDIA
POLSKA T.U. S.A.
CONCORDIA
POLSKA T.U. S.A.
61 858 48 02 (05)
D.A.S. TU OCHRONY
PRAWNEJ S.A.
D.A.S. TU OCHRONY
PRAWNEJ S.A.
801 801 810
22 453 00 00
ERGO HESTIA SA
ERGO HESTIA SA
801 107 107
58 555 55 55
EUROPA S.A.
EUROPA S.A.
801 500 300
71 36 92 887
GENERALI T.U. S.A.
GENERALI T.U. S.A.
913 913 913
INTER POLSKA S.A.
INTER POLSKA S.A.
801 188 880
22 333 75 09
INTERRISK TU S.A.
Vienna Insurance Group
INTERRISK TU S.A.
Vienna Insurance Group
22 575 25 25
LINK4 TU S.A.
LINK4 TU S.A.
801 444 444
605 444 444
PZU SA
PZU SA
801 10 21 02
SIGNAL IDUNA
POLSKA TU S.A.
SIGNAL IDUNA
POLSKA TU S.A.
801 120 120
22 50 56 506
UNIQA TU S.A.
UNIQA TU S.A.
22 599 9522
WARTA S.A.
WARTA S.A.
801 30 83 08
WIENER TU S.A.
Vienna Insurance Group
WIENER TU S.A.
Vienna Insurance Group
22 469 69 69