Polityka prywatności

Szanowni Państwo
od dnia 25 maja 2018 roku stosowane jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO”.
Mając na uwadze potrzebę jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów informujemy, że:
1. Administrator danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest INS Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., adres: ul. Warszawska 21/12, 25-512 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000500651, NIP 6572364769, telefon: 41 246 00 46, zwana dalej „Agentem”.
2. Inspektor danych osobowych:
Agent powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować – we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych – poprzez e-mail biuro@insgroup.pl, lub pisemnie na adres siedziby, ul. Warszawska 21/12, 25-512 Kielce.
3. Kategorie przetwarzanych danych osobowych:
Dane zbierane automatycznie:
Podczas wizyty na naszej stronie internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa wizyty, zapisywane w plikach cookies, np. Państwa adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.
Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami:
Gdy Państwo kontaktujecie się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail, przekazujecie nam swoje dane osobowe oraz dane osób zgłaszanych do ubezpieczenia: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, numer PESEL, numer NIP, itp.), dane adresowe (miejsce zamieszkania, siedziby, itp.), dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail, itp.), dane związane ze stanem zdrowia, dane dotyczące wykonywanego zawodu i posiadanych uprawnień,
4. Dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
 • świadczenia usług pośrednictwa drogą elektroniczną (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
 • technicznych, administracyjnych i na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnianiu bezpieczeństwa platformy, usuwania ewentualnych awarii i błędów usług dostępnych za jej pośrednictwem, a także zarządzania nią (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • przedstawienia ofert Agenta oraz w imieniu i na rzecz podmiotów współpracujących z Agentem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f RODO),
 • zawarcia i realizacji umowy ubezpieczenia przy udziale Agenta przez towarzystwo ubezpieczeniowe (wówczas administratorem Państwa danych jest towarzystwo ubezpieczeniowe, które wybraliście), w tym przekazania informacji o zbliżającym się terminie wygaśnięcia Umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO),
 • realizacji przez Agenta czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym: wystawiania, przechowania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami oraz wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń - (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO),
 • marketingu Agenta, w tym w imieniu i na rzecz podmiotów współpracujących z Agentem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub lit. f RODO),
 • tworzenia zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne Agenta (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Agenta w związku z prowadzoną działalnością, w tym windykacji, egzekucji wierzytelności lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Agenta, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego bądź podjęcia ewentualnej współpracy, w związku z Państwa aplikacją złożoną za pośrednictwem eAgent.pl (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

Dane dotyczące podmiotów współpracujących z Agentem są dostępne w siedzibie Agenta oraz na stronie www.eagent.pl/partnerzy.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi.
W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali Państwa danych podmiotom trzecim.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

5. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Agenta:
 • Ubezpieczycielowi, podmiotom współpracującym z Agentem, osobom fizycznym wykonującym czynności agencyjne w imieniu Administratora, upoważnionym pracownikom oraz naszym partnerom, takim jak: dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych i sprzętu, podmioty świadczącym usługi prawne lub księgowe, kurierzy, agencje marketingowe, podmioty świadczące usługi wysyłania maili lub smsów, banki i operatorzy płatności.
 • podmiotom i organom, którym Agent jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Agenta danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 • W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Państwa dane organom wymiaru sprawiedliwości.

Informacja o podmiotach współpracujących z Agentem dostępna jest w siedzibie Agenta oraz na stronie www.eagent.pl/partnerzy.

6. Okres przechowywania danych:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, podmioty współpracujące i towarzystwa ubezpieczeniowe przez okres niezbędny do świadczenia Usługi lub do czasu rozwiązania Umowy, rezygnacji z Usługi lub ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
Dane osobowe przetwarzane na podstawie Państwa zgody będą przechowywane do czasu wycofania zgód (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

W każdym momencie przetwarzania danych osobowych Agent kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania.

7. W związku z przetwarzaniem przez Agenta danych osobowych, przysługuje Państwu:
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego,
 • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Agent będzie przetwarzał dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem https://eAgent.pl/odwolaj-zgody,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Polityka cookies
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies (ciasteczka), które służą identyfikacji Państwa przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli, jaką stronę Państwu wyświetlić.
Korzystając z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki Użytkownik, wyraża zgodę na użycie plików cookie. W każdej chwili Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich zapisaniu.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Są to dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu, za pomocą którego korzystacie Państwo z naszego serwisu.
W ramach serwisu stosujemy sesyjne pliki cookies, które są przechowywane do czasu wylogowania, opuszczenia naszej strony lub zamknięcia przeglądarki internetowej oraz stałe pliki cookies przechowywane przez określony czas lub do chwili ich usunięcia przez Państwa.
Odwiedzając naszą stronę zostaniecie Państwo poinformowani o korzystaniu przez nas z plików cookies. Jeśli nie chcecie, abyśmy wykorzystywali pliki cookies, możecie Państwo ograniczyć lub zablokować je w ustawieniach przeglądarki internetowej. Musicie jednak liczyć się z ewentualnymi trudnościami związanymi z prawidłową obsługą serwisu, a nawet z brakiem takiej możliwości.
9. Metody zabezpieczania danych osobowych
10. Dane osobowe obecnie nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
Może się jednak okazać, że w czasie trwania umowy Agent zdecyduje się na przekazanie danych poza EOG jednak wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać będzie prawo.
11. Agent dokonuje automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania w następujących sytuacjach:
 • oceny ryzyka ubezpieczeniowego,
 • marketingu bezpośredniego Agenta i podmiotów współpracujących z Agentem, o których mowa powyżej.

W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji mają Państwo prawo do jej zakwestionowania, przeanalizowania danych i uzyskania decyzji podjętej przez człowieka.

12. Agent może pełnić rolę pomiotu przetwarzającego dane osobowe, których administratorem są towarzystwa ubezpieczeniowe.
13. Wyłączenie odpowiedzialności
Nie ponosimy odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych, do których prowadzą linki. W związku z tym zalecamy zapoznanie się z regulaminem i polityką prywatności administratora danej strony.
14. Zmiany polityki prywatności
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności przez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie serwisu.
15. Kontakt
Administratorem danych osobowych jest INS Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Warszawskiej 21/12, 25-512 Kielce, Polska.
Możecie się Państwo kontaktować z nami telefonicznie, mailowo lub za pomocą formularza kontaktowego.