OC zawodowe przewoźnika drogowego (do licencji)

Prowadząc działalność transportową lub ubiegając się o wydanie licencji transportowej niezbędne jest ubezpieczenie OC zawodowe przewoźnika drogowego. Zdobędziesz je w eAgent.pl.
Zapewniamy profesjonalną obsługę polis online bez wychodzenia z domu - łatwo, szybko i skutecznie.
01
Podaj liczbę pojazdów
02
Wypełnij formularz zgłoszeniowy
03
Przeczytaj i zaakceptuj
niezbędne zgody
04
Po weryfikacji Twoich danych
otrzymasz polisę do kupienia
05
Zapłać za polisę
06
Masz dostęp do swoich polis
w Indywidualnym Koncie Klienta
Informacje podstawowe

Czy przeciwko Państwu są prowadzone postępowania egzekucyjne / likwidacyjne / upadłościowe
Tak
Nie
Czy w ostatnich 3 latach wystąpiła szkoda w ramach zawartej przez Państwa umowy ubezpieczenia OC zawodowe przewoźnika drogowego do licencji transportowej?
Tak
Nie
Najczęściej zadawane pytania
OC zawodowe przewoźnika drogowego – co to jest?
OC zawodowe przewoźnika drogowego to ubezpieczenie do licencji transportowej lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego potwierdzające zdolność finansową działalności gospodarczej związanej z transportem drogowym, która jest niezbędna do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku w każdej chwili przedsiębiorca – przewoźnik drogowy musi być w stanie spełnić swoje zobowiązania finansowe. W związku z tym musi dysponować kapitałem w wysokości co najmniej 9000 euro na pierwszy samochód i 5000 euro na każdy kolejny samochód. Prawo pozwala, żeby zamiast kapitału w formie gotówki posiadać zabezpieczenie finansowe, np. gwarancję bankową lub ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej, takie jak ubezpieczenie OC zawodowe przewoźnika drogowego.
Dla kogo przeznaczone jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie OC zawodowe przewoźnika drogowego przeznaczone jest dla przedsiębiorców, którzy ubiegają się albo posiadają ważne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencję transportową.
Co to jest zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego?
Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego to pozwolenie wydawane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku, niezbędne do podjęcia i wykonywania transportu drogowego.

Zezwolenie jest wydawane przez właściwy organ na podstawie obowiązujących przepisów na czas nieokreślony.
Co to jest licencja transportowa?
Licencja transportowa to pozwolenie do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej polegającej na:
międzynarodowym transporcie drogowym,
krajowym transporcie drogowym w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym do przewozu 8 lub 9 osób łącznie z kierowcą oraz taksówką,
transporcie drogowym w zakresie pośrednictwa.

Licencja transportowa jest wydawana przez właściwy organ na podstawie obowiązujących przepisów na czas od 2 do 50 lat.
OC zawodowe przewoźnika – czy jest obowiązkowe?
Nie. Ubezpieczenie OC zawodowe przewoźnika nie jest obowiązkowe. To tylko jedna z możliwości potwierdzenia przez przedsiębiorcę posiadania odpowiedniego kapitału firmy niezbędnego do prowadzenia działalności transportowej.

Niemniej, wymagany minimalny kapitał to kwestia 9000 euro (około 41 000 zł) przy jednym pojeździe, a na każdy kolejny pojazd potrzebujemy minimum 5000 euro (około 23 000 zł). Teoretycznie takie kwoty pozwolą pokryć ewentualne szkody. Nie zawsze jednak posiadamy tyle pieniędzy lub nie chcemy angażować oszczędności. W związku z tym ubezpieczenie zawodowe przewoźnika drogowego, mimo że nie jest obowiązkowe, to jest bardzo praktyczne. Jest to najtańszy sposób, aby w razie jakiegokolwiek zdarzenia móc pokryć koszty roszczeń i zobowiązań objętych ubezpieczeniem.
Od czego zależy cena ubezpieczenia?
Cena ubezpieczenia zależy od liczby ubezpieczonych pojazdów. Im więcej pojazdów tym większa suma ubezpieczeniowa, która dla jednego pojazdu wynosi 9000 euro, a dla każdego kolejnego 5000 euro.
Na jaki okres jest ubezpieczenie OC zawodowe przewoźnika?
Ubezpieczenie jest na 12 miesięcy. Polisę można kupić w dowolnej chwili. Data rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej zawarta jest w polisie.
Jaki jest zakres ubezpieczenia OC zawodowe przewoźnika?
Ubezpieczenie OC zawodowe przewoźnika obejmuje wypadki ubezpieczeniowe, które wystąpiły w czasie obowiązywania polisy, tzn. przyczyna wypadku, wynikające z niej zobowiązanie płatnicze oraz zgłoszenie zdarzenia miały miejsce podczas okresu, na jaki wykupiliśmy ubezpieczenie.

Za wypadek ubezpieczeniowy uznawane są niezależne od naszej woli zdarzenia losowe, przez które nie możemy wypełnić zobowiązań związanych z prowadzoną działalnością transportową.
Gdzie najlepiej i jak kupić ubezpieczenie OC zawodowe przewoźnika?
Bazując na doświadczeniu naszych agentów ubezpieczeniowych, w eAgent.pl jest dostępne ubezpieczenie OC zawodowe przewoźnika drogowego z Generali i Wienera.
W celu kupna polisy należy:
wypełnić formularz znajdujący się na tej stronie,
zapoznać się z Kartą produktu i Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia,
wyrazić niezbędne zgody i wysłać zgłoszenie.

Po otrzymaniu zgłoszenia i weryfikacji Państwa danych przez zespół eAgent.pl otrzymają Państwo maila z prośbą o opłacenie polisy bezpośrednio w Indywidualnym Koncie Klienta (IKK) w eAgent.pl. Kiedy otrzymamy w systemie potwierdzenie płatności za polisę, udostępnimy Państwu polisę OC zawodowe przewoźnika drogowego.