Każde dziecko jest inne i potrzebuje indywidualnej ochrony. Wybierz wariant, który najlepiej odpowiada jego potrzebom. Przeprowadzimy Cię przez cały proces online - bezpiecznie i wygodnie. Po zakupie wszystkie dokumenty trafią na Twoją skrzynkę mailową i otrzymasz dane dostępowe do Indywidualnego Konta Klienta.
01
Wybierz okres ubezpieczenia
02
Porównaj warianty
03
Wpisz dane swoje i dziecka
04
Zapłać przez PayU
05
Wszystkie dokumenty
otrzymasz e-mailem
Logo InterRisk
Wybierz wariant

Logo InterRisk
Wariant I - VIPWariant IIWariant IIIWariant IV
Składka roczna159935537
Suma ubezpieczenia80 000 zł45 000 zł25 000 zł15 000 zł
Wariant I - VIPWariant IIWariant IIIWariant IV
Składka roczna159935537
Suma ubezpieczenia80 000 zł45 000 zł25 000 zł15 000 zł
100% uszczerbku na zdrowiu
- za 1% uszczerbku od 1% do 25%
- za 1% uszczerbku powyżej 25%
80 000 zł
800 zł
1 600 zł
45 000 zł
450 zł
900 zł
25 000 zł
250 zł
500 zł
15 000 zł
150 zł
300 zł
Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego130 000 zł90 000 zł50 000 zł30 000 zł
Śmierć w wyniku NW na terenie placówki oświatowej160 000 zł90 000 zł50 000 zł30 000 zł
Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu80 000 zł45 000 zł25 000 zł15 000 zł
Naprawa i zwrot kosztów nabycia okularów, aparatów słuchowych i ortodontycznych uszkodzonych w wyniku NW300 zł300 zł300 zł300 zł
Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (ortezy, protezy, wózek inwalidzki)24 000 zł13 500 zł7 500 zł4 500 zł
Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych24 000 zł13 500 zł7 500 zł4 500 zł
Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki800 zł450 zł250 zł150 zł
Zdiagnozowanie sepsy u Ubezpieczonego24 000 zł13 500 zł7 500 zł4 500 zł
Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w wyniku NW16 000 zł9 000 zł5 000 zł3 000 zł
Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW800 zł450 zł250 zł150 zł
Pogryzienie przez psa (bez pobytu w szpitalu)800 zł450 zł250 zł150 zł
Pokąsanie, ukąszenie/użądlenie (24h pobyt w szpitalu)1 600 zł900 zł500 zł300 zł
Zatrucie pokarmowe, nagłe zatrucie gazami, porażenie prądem lub piorunem4 000 zł2 250 zł1 250 zł750 zł
Rozpoznanie bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych4 000 zł2 250 zł1 250 zł750 zł
Zwrot kosztów pogrzebu Ubezpieczonego (jeśli śmierć w wyniku NW)12 000 zł6 750 zł3 750 zł2 250 zł
Pomoc psychologa po NW300 zł300 zł300 zł300 zł
Opcje dodatkowe - kumulacja świadczeń
Oparzenia w wyniku NWII stopień 1000
III stopień 3000
IV stopień 5000
II stopień 700
III stopień 2100
IV stopień 3500
II stopień 500
III stopień 1500
IV stopień 2500
II stopień 300
III stopień 900
IV stopień 1500
OdmrożeniaII stopień 1000
III stopień 3000
IV stopień 5000
II stopień 700
III stopień 2100
IV stopień 3500
II stopień 500
III stopień 1500
IV stopień 2500
II stopień 300
III stopień 900
IV stopień 1500
Pobyt w szpitalu w wyniku NW100 zł / dzień85 zł / dzień70 zł / dzień50 zł / dzień
Pobyt na OIOM w wyniku NW200 zł200 zł200 zł200 zł
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby100 zł / dzień85 zł / dzień70 zł / dzień50 zł / dzień
Pobyt w szpitalu rehabilitacyjnym: w wyniku NW
w wyniku choroby
20 zł / dzień
50 zł / dzień
17 zł / dzień
42 zł / dzień
14 zł / dzień
35 zł / dzień
10 zł / dzień
25 zł / dzień
Rozpoznanie poważnej choroby2 000 zł1 500 zł1 000 zł
x
Koszty operacji plastycznych w wyniku NW5 000 zł2 000 zł
x
x
Operacje w wyniku NW5 000 zł4 000 zł3 000 zł2 000 zł
Operacje w wyniku choroby5 000 zł4 000 zł3 000 zł2 000 zł
Koszty leczenia w wyniku NW, w tym:
rehabilitacja
leki
8000 zł
1500 zł
200 zł
3000 zł
1500 zł
200 zł
2000 zł
1500 zł
200 zł
1700 zł
1500 zł
200 zł
Zdiagnozowanie wrodzonej wady serca1 000 zł1 000 zł1 000 zł1 000 zł
Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NW2 000 zł2 000 zł1 500 zł1 000 zł
„Bólowe” - uciążliwe leczenie w wyniku NW200 zł200 zł200 zł200 zł
Assistance EDU Plus: pomoc medyczna, korepetycje, pomoc informatyczna
TAK
TAK
TAK
TAK
Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy1 500 zł1 500 zł1 500 zł1 500 zł
Zwrot kosztów opłaconej wycieczki po NW1 500 zł500 zł
x
x
Wyczynowe uprawianie sportu
TAK
TAK
TAK
TAK
Składka roczna159
Wybieram
93
Wybieram
55
Wybieram
37
Wybieram
Ochrona przez cały rok na całym świecie
Naprawa lub zakup okularów, aparatu słuchowego lub ortodontycznego uszkodzonego w wyniku NW
Korepetycje po nieszczęśliwym wypadku
Świadczenie „bólowe”
Wypłata za pobyt w szpitalu już od 1. dnia – w tym pobyt związany z COVID-19
Pakiet KLESZCZ
Wyczynowe uprawianie sportu w zakresie ubezpieczenia
Szkodę zgłosisz online
Najczęściej zadawane pytania
Czy ubezpieczenie NNW obowiązuje tylko w szkole?
Nie, ochrona obejmuje nieszczęśliwe wypadki zaistniałe na całym świecie.
Czy wykupienie ubezpieczenia NNW w szkole jest obowiązkowe?
Nie, ubezpieczenie dziecka od NNW nie jest obowiązkowe i nie musisz za nie płacić w szkole.
Czy zdiagnozowanie koronawirusa COVID-19 jest w zakresie polisy NNW szkolnego?
W zakresie ochrony NNW szkolnego jest pobyt w szpitalu związany z dowolną chorobą, która została zdiagnozowana w okresie trwania polisy. Wysokość świadczenia zależy od wybranego wariantu ubezpieczenia. Ubezpieczenie nie zawiera osobnego świadczenia za zdiagnozowanie COVID-19.
Dlaczego przelew jest do PayU, a nie do InterRisk?
PayU to system obsługujący szybkie płatności internetowe. Dzięki niemu wpłata natychmiast trafia na konto odpowiedniej polisy, a dane dziecka automatycznie zapisywane są na liście osób ubezpieczonych.
Nie chcę przystępować do stowarzyszenia, jak mogę wykupić polisę inaczej?
Przedstawione warianty szkolnego NNW przygotowane zostały na bazie polis grupowych, których warunki są dużo lepsze niż w opcji indywidualnej. W polisie grupowej ubezpieczającym jest Stowarzyszenie Odpowiedzialni.pl. Między ubezpieczającym a ubezpieczonymi musi zachodzić jakieś powiązanie, dlatego ubezpieczając dziecko, rodzic staje się członkiem wspierającym stowarzyszenia. Członkostwo jest bezpłatne, ale niezbędne do ubezpieczenia dziecka – w statucie:
w §14 pkt. 4. mamy: „Członkowie wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich”.
Czy mogę wykupić dziecku dwie polisy NNW?
Tak, ubezpieczenie NNW dziecka jest dobrowolne i można mieć kilka takich polis. Jeśli zdarzy się wypadek, wypłata następuje z każdej polisy zgodnie z jej warunkami. Wyjątkiem są poniesione koszty, których zwrot można otrzymać tylko raz, na podstawie przedstawionych faktur lub rachunków imiennych.
Czy mogę ubezpieczyć dziecko, które jeszcze nie chodzi do szkoły?
Tak, w NNW szkolnym ubezpieczyć można dzieci od urodzenia do 18 roku życia (do 25 jeśli się uczą w trybie dziennym, zaocznym lub wieczorowym).
Mam trójkę dzieci, ile zapłacę za ubezpieczenie?
Dla każdego dziecka można wybrać dowolny wariant, łączna składka zależna jest od tego wyboru. Składka naliczana jest za każde ubezpieczone dziecko.
Czy ubezpieczenie NNW szkolne obejmuje wyczynowe uprawianie sportu?
Tak, ubezpieczeniem objęte jest wyczynowe uprawianie sportu, zgodnie z definicją opisaną w OWU (§2 pkt 101).
Co to jest „bólowe”?
„Bólowe” to świadczenie, które zapewnia wypłatę odszkodowania, kiedy nieszczęśliwy wypadek nie pozostawił trwałego uszczerbku na zdrowiu – np. stłuczenie, lekkie skręcenie. Do wypłaty świadczenia potrzebna jest dokumentacja medyczna potwierdzająca wizytę u lekarza.
Czy dostanę zwrot za naprawę okularów albo aparatu ortodontycznego?
Tak, jeśli dziecku na terenie placówki oświatowej przydarzył się nieszczęśliwy wypadek i w związku z nim uszkodzone zostały okulary, aparat słuchowy lub ortodontyczny, to ubezpieczyciel zwróci koszty naprawy lub zakupu nowego sprzętu do kwoty 300 zł.
Chcę zgłosić szkodę, jak to zrobić?
Szkodę można zgłosić na kilka sposobów:
na infolinii InterRisk:(22) 575 25 25
przez formularz na stronie:zgloszenie.interrisk.pl
wysyłając skany wymaganych dokumentów (wskazanych w §21 OWU) na adres e-mail:szkody@interrisk.pl
wysyłając kompletną dokumentację pocztą tradycyjną na adres:
Przegr. Pocztowa nr 3334
40-610 Katowice