Licencja transportowa

Branża transportowa obecnie przechodzi przez wyjątkowy okres. Z jednej strony mówi się, że firmy przewożące rzeczy przeżywają drugą młodość. Pandemia zmusiła nas do częstszego kupowania przez Internet, co dało przewoźnikom więcej pracy. Z drugiej strony transport osób znacząco zmalał. Wielu mniejszych przedsiębiorców przerzuciło się na przewóz rzeczy, żeby zdobyć środki na przetrwanie pandemii. Inni zamknęli swoją działalność.

W związku z tym prowadzenie działalności transportowej wiąże się teraz z dużym ryzykiem. Niemniej ci, którzy postanowią to zrobić lub już to robią, muszą pamiętać o wymaganiach, jakie trzeba spełniać, aby legalnie przewozić osoby i mienie. Jednym z nich jest posiadanie odpowiedniej licencji transportowej.

Co to jest licencja transportowa?

Prowadzenie działalności transportowej wiąże się ze zdobyciem uprawnień określonych w Ustawie o Transporcie drogowym oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. W zależności od rodzaju transportu drogowego należy uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (dawniej licencja krajowa) lub licencję transportową. Zgodnie z definicją licencja transportowa to decyzja administracyjna uprawniająca do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Licencja transportowa — kiedy potrzebna?

Różnica między licencją transportową a zezwoleniem do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego głównie polega na tym, że licencja ma zastosowanie tylko przy niektórych rodzajach transportu drogowego.

Licencji transportowej potrzebujemy, kiedy chcemy zajmować się:

 • międzynarodowym transportem drogowym (tzw. licencja wspólnotowa),
 • krajowym transportem osób samochodem osobowym,
 • krajowym transportem osób pojazdem samochodowym przeznaczonym do przewozu 8 lub 9 osób łącznie z kierowcą,
 • krajowym transportem osób taksówką,
 • transportem drogowym w zakresie pośrednictwa.

W pozostałych sytuacjach musimy posiadać zezwolenie do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

Jak uzyskać licencję transportową?

Każdy przedsiębiorca, który chce uzyskać licencję transportową, musi spełniać 4 wymagania:

 • posiadać siedzibę firmy,
 • cieszyć się dobrą reputacją,
 • dysponować odpowiednią zdolnością finansową,
 • mieć wymagane kompetencje zawodowe. Jeśli spełnimy powyższe wymagania, możemy złożyć wniosek o wydanie licencji transportowej do odpowiedniego urzędu.

O licencję wspólnotową oraz licencję na wykonywanie transportu drogowego osób w zakresie pośrednictwa ubiegamy się w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego (GITD). Należy pamiętać, że licencja wspólnotowa wymaga posiadania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Wniosek o licencję na wykonywanie krajowego transportu osób samochodem osobowym, pojazdem przeznaczonym do przewożenia 8 lub 9 osób łącznie z kierowcą lub na wykonywanie transportu drogowego rzeczy w zakresie pośrednictwa składamy w Starostwie Powiatowym najbliższym dla miejsca zamieszkania przewoźnika drogowego lub siedziby firmy.

W przypadku licencji na krajowy transport osób taksówką wniosek powinniśmy złożyć w urzędzie miasta lub gminy, mieszczącym się na obszarze naszej działalności.

Licencja transportowa jest wydawana przez właściwy organ na podstawie obowiązujących przepisów na czas od 2 do 50 lat. Licencję wspólnotową możemy uzyskać maksymalnie na okres 10 lat.

Do wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego załączamy:

 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem o pełnieniu tej roli oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby,
 • dokumenty potwierdzające zdolność finansową,
 • oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej – miejsce z odpowiednim sprzętem i urządzeniami technicznymi umożliwiającymi prowadzenie działalności transportowej w sposób ciągły i zorganizowany,
 • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców lub współpracy z kierowcami wykonującymi przewóz na naszą rzecz, którzy mogą wykonywać zawód kierowcy,
 • potwierdzenie płatności za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z tego zezwolenia,
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności przedsiębiorcy, wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS oraz osoby zarządzającej transportem,
 • oświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy, wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS oraz osoby zarządzającej transportem,
 • wykaz pojazdów, których dotyczy zezwolenie.

Do wniosku o udzielenie licencji wspólnotowej załączamy:

 • kopię zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
 • zaświadczenie wystawione przez organ, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego o liczbie pojazdów wykorzystywanych w działalności transportowej,
 • potwierdzenie płatności za wydanie licencji wspólnotowej i wypisów z tej licencji,
 • wykaz pojazdów, których dotyczy licencja.

Do wniosku o udzielenie licencji na krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym do przewozu 8 lub 9 osób łącznie z kierowcą lub taksówką załączamy:

 • oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji przez właścicieli przedsiębiorstwa,
 • zaświadczenie o niekaralności osób wykonujących przewóz,
 • wykaz pojazdów, których dotyczy licencja,
 • potwierdzenie płatności za wydanie licencji i wypisów z tej licencji.

Do wniosku o udzielenie licencji na transport drogowy w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy załączamy:

 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem o pełnieniu tej roli oraz kopię certyfikatu kompetencji zawodowych tej osoby,
 • oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji przez właścicieli przedsiębiorstwa,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych lub majątku w wysokości 50 000 euro,
 • potwierdzenie płatności za wydanie licencji i wypisów z tej licencji.

Do wniosku o udzielenie licencji na transport drogowy w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób załączamy:

 • oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji przez właścicieli przedsiębiorstwa,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych lub majątku w wysokości 5000 zł,
 • potwierdzenie płatności za wydanie licencji i wypisów z tej licencji.

Na licencję czeka się nie dłużej niż 1 miesiąc. W szczególnych okolicznościach czas oczekiwania może przedłużyć się do 2 miesięcy.

Ile kosztuje licencja transportowa?

Koszt uzyskania licencji zależy od jej rodzaju oraz okresu, przez jaki ma obowiązywać.

Opłata za udzielenie licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy wynosi:

 • 4000 zł + 440 zł za każdy wypis z licencji na okres do 5 lat,
 • 8000 zł + 880 zł za każdy wypis z licencji na okres powyżej 5 (do 10 lat).

Opłata za udzielenie licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób na okres:

 • 3600 zł + 396 zł za każdy wypis z licencji na okres do 5 lat,
 • 7200 zł + 792 zł za każdy wypis z licencji na okres powyżej 5 (do 10 lat).

Za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą pobiera się opłatę:

 • 320 zł + 35,20 zł za każdy wypis z licencji za licencję ważną do 15 lat,
 • 380 zł + 41,80 zł za każdy wypis z licencji za licencję ważną powyżej 15 do 30 lat,
 • 450 zł + 49,50 zł za każdy wypis z licencji za licencję ważną powyżej 30 do 50 lat.

Za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa rzeczy pobiera się opłatę:

 • 800 zł za licencję ważną do 15 lat,
 • 900 zł za licencję ważną powyżej 15 do 30 lat,
 • 1000 zł za licencję ważną powyżej 30 do 50 lat.

Opłata za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób wynosi:

 • 400 zł na okres od 2 do 15 lat,
 • 450 zł na okres powyżej 15 do 30 lat,
 • 500 zł na okres powyżej 30 do 50 lat.

Koszt licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką zmienia się w zależności od obszaru wykonywania działalności. Jeśli prowadzimy działalność na obszarze jednej gminy, to za licencję zapłacimy:

 • 200 zł na okres od 2 do 15 lat,
 • 250 zł na okres powyżej 15 do 30 lat,
 • 300 zł na okres powyżej 30 do 50 lat.

Jeśli prowadzimy działalność na obszarze gmin sąsiadujących, to koszt licencji wynosi:

 • 280 zł na okres od 2 do 15 lat,
 • 350 zł na okres powyżej 15 do 30 lat,
 • 400 zł na okres powyżej 30 do 50 lat.

W przypadku kiedy działamy w obrębie miasta stołecznego Warszawy, opłata za licencję wynosi:

 • 320 zł na okres od 2 do 15 lat,
 • 380 zł na okres powyżej 15 do 30 lat,
 • 450 zł na okres powyżej 30 do 50 lat.

Pozostałe koszty związane z zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencją transportową, wypisami z licencji, wydaniem wtórników licencji zostały opisane w rozporządzeniu z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

Wymaganie dotyczące zdolności finansowej

Jednym z wymogów stawianych przewoźnikowi drogowemu jest odpowiednia zdolność finansowa. Zgodnie z prawem przedsiębiorca zajmujący się transportem drogowym musi dysponować minimalnym kapitałem 9000 euro na pierwszy pojazd i 5000 euro na każdy kolejny. Jednym ze sposobów, w jaki można wykazać spełnienie tego warunku, jest ubezpieczenie OC zawodowe przewoźnika drogowego. Jest to praktyczne rozwiązanie, ponieważ nie zawsze posiadamy tyle pieniędzy lub w razie konieczności nie chcemy ryzykować kapitału firmy. Dzięki ubezpieczeniu OC zawodowe przewoźnika drogowego stosunkowo małym kosztem możemy zdobyć wymaganą zdolność finansową.

W serwisie eAgent.pl na stronie OC zawodowe przewoźnika drogowego (do licencji) możemy prosto i szybko kupić to ubezpieczenie.

W tym celu należy wypełnić formularz znajdujący się na tej stronie, zapoznać się z Kartą produktu i Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, wyrazić niezbędne zgody i wysłać zgłoszenie. Po weryfikacji Państwa danych przez zespół eAgent.pl otrzymają Państwo maila z prośbą o opłacenie polisy bezpośrednio w Indywidualnym Koncie Klienta (IKK) w eAgent.pl. Kiedy otrzymamy w systemie potwierdzenie płatności, udostępnimy Państwu polisę OC zawodowe przewoźnika drogowego.

Udostępnij: