Jazda próbna przed zakupem używanego samochodu – kto odpowiada za szkodę

Osoba prowadząca działalność polegającą na sprzedaży pojazdów używanych jest zobowiązana do przedstawienia potencjalnemu klientowi pojazdu, który będzie przedmiotem przyszłej transakcji.

Prezentacja to nie tylko oględziny na placu komisowym, ale także test sprawności podczas jazdy próbnej.

wypadek na jeździe próbnej, uszkodzony pojazd komisowy

Testowanie samochodu w celu weryfikacji jego działania odbywa się na drogach publicznych, dlatego auto musi mieć aktualną polisę OC. W przypadku działalności autohandlu jest to zwykle polisa OC krótkoterminowa. Biorąc pod uwagę liczbę aut poruszających się po ulicach, należy być świadomym ryzyka kolizji lub wypadku. Szkody samochodowe wyrządzone w czasie zdarzenia drogowego mogą być spowodowane czynnikami zewnętrznymi takimi jak dzika zwierzyna, przewalone drzewo, dziura w drodze. W szczególnych przypadkach za powyższe przyczyny szkód odpowiedzialni są zarządcy dróg lub przedstawiciele gmin i to z polis wymienionych instytucji mogą zostać pokryte koszty wyrządzonych szkód. Pod warunkiem, że doszło do nich na skutek ich działania lub zaniechania obowiązków.

Inaczej jest, jeśli za zdarzenie drogowe definitywnie odpowiada osoba testująca pojazd, której samochód przekazano jedynie do faktycznego krótkotrwałego użycia wyłącznie w celu weryfikacji jego sprawności:

  1. jeżeli szkoda zostanie wyrządzona osobie trzeciej (szkoda na pojeździe lub osobie), będzie likwidowana z krótkoterminowego OC pojazdu, którego właścicielem jest komis,
  2. jeżeli uszkodzeniu uległ również pojazd komisu, od testującego będzie można żądać zwrotu odszkodowania. W salonach samochodowych spisuje się protokoły zdawczo-odbiorcze, wskazujące, że co do zasady samochód ma AC. W komisach z reguły nie jest wykupowana ochrona AC, więc testujący w przypadku szkody na testowanym pojeździe musi pokryć koszty jego naprawy.
AC pojazdów komisowych, OC pojazdów komisowych

W przypadku sytuacji, kiedy wina sprawcy jest niejasna i pojawiają się wątpliwości co do odpowiedzialności za kolizję czy wypadek, warto skorzystać z porady prawnej.

Udostępnij: