Dlaczego warto mieć ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenie na życie

Polisy na życie to wciąż rzadko wybierany produkt ubezpieczeniowy. Dlaczego tak się dzieje? Świadomość społeczeństwa na temat ubezpieczeń życiowych jest wciąż zbyt niska. Często traktowana jak obowiązek przy zawieraniu umów kredytowych bądź podejmowaniu pracy w zakładzie, w którym wszyscy pracownicy są zobowiązani do posiadania ubezpieczenia grupowego. Doświadczeni Agenci twierdzą, że aby przekonać klienta do ubezpieczenia jego własnego życia i zdrowia, muszą dogłębnie wyjaśnić sens posiadania polisy.

Dlaczego warto mieć ubezpieczenie na życie?

Większość z nas ma rodzinę, o którą się troszczy. Dopóki jesteśmy zdrowi i nasze siły pozwalają, zapewniamy jej dostateczny byt. Co w sytuacji, kiedy dotknie nas choroba i uniemożliwi pracę zawodową? Jeśli spotka nas niepełnosprawność? Będziemy zdani na osoby trzecie. A jeśli przytrafi nam się wypadek, w którym poniesiemy śmierć? Nasi bliscy pozostaną bez środków do życia, co zdestabilizuje ich codzienność. Zostawimy po sobie zobowiązania, które – według prawa spadkowego – odziedziczy najbliższa rodzina.

To główne argumenty popierające słuszność posiadania polisy, choćby do wysokości naszych zobowiązań. Ubezpieczenie na życie czy życie i zdrowie ma zapewnić spokój w ciężkiej sytuacji losowej, pokryć koszy rehabilitacji, zakupu niezbędnego sprzętu medycznego czy dać możliwość skorzystania z pomocy specjalistów.

Czym się kierować podczas wyboru oferty ubezpieczeniowej?

Aby odpowiednio dopasować ubezpieczenie na życie lub życie i zdrowie, należy odpowiedzieć na podstawowe pytania:

  • Jesteś singlem, czy masz rodzinę, którą chcesz zabezpieczyć?
  • Czy Twoje dzieci mają zabezpieczenie na przyszłość, które pokryje koszty ukończenia szkoły, start w dorosłość?
  • Jak dużo czasu Twój życiowy partner będzie potrzebować, aby stanąć na nogi po Twojej śmierci?
  • Jak wysokie są Twoje miesięczne zarobki i wydatki?
  • Jak wysokie są Twoje zobowiązania, które będziesz musiał spłacać, nawet jeśli będziesz ciężko chory lub Twoja rodzina będzie zobligowana pokryć po Twojej śmierci?

Dla przykładu: miesięczne zarobki Pana Józefa to 4000 zł, stałe wydatki to 3000 zł. Pan Józef ma na utrzymaniu żonę i dziecko. W każdym miesiącu Pan Józef odkłada 500 zł na przyszłość swojego dwuletniego syna. Żona nie pracuje, zajmuje się domem. W razie śmierci męża będzie potrzebować co najmniej roku do dwóch lat na uporządkowanie spraw i odnalezienie się na rynku pracy. Prosta kalkulacja: 24 miesiące * 3000 zł stałych wydatków + 16 lat do uzyskania pełnoletności przez syna * 12 miesięcy * 500 zł (zabezpieczenie oszczędności na przyszłość dziecka) = minimalna suma ubezpieczenia na życie Pana Józefa to 170 000 zł.

Cena polisy na życie

Ceny polis na życie i zdrowie zależą od ustalonej sumy ubezpieczenia, od klauzul dodatkowych, wieku, wykonywanej pracy zawodowej oraz innych indywidualnych czynników, m.in. od stanu zdrowia ubezpieczonego czy uprawianych sportów.

Polisa może kosztować od kilkudziesięciu do kilku tysięcy złotych miesięcznie. Wszystko zależy od potrzeb oraz możliwości finansowych osoby ubezpieczonej.

Podsumowując, jeśli chcemy ubezpieczyć to, co mamy najcenniejszego – własne życie, najrozważniej będzie skorzystać z porady doświadczonego Agenta, który pomoże dobrać odpowiedni produkt ubezpieczeniowy oraz dokładnie wyjaśni warunki ubezpieczenia.

Udostępnij: