Czym jest OC komisowe?

OC komisowe to rodzaj ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które jest przeznaczone m.in. dla firm, które zajmują się sprzedażą samochodów, np. komisy samochodowe i auto handel. OC komisowe nie obejmuje salonów i dealerów określonych marek samochodów. Ubezpieczenie to chroni sprzedawcę przed roszczeniami związanymi ze szkodami wyrządzonymi przez ubezpieczony pojazd.

OC komisowe

W praktyce, jeśli kupujesz samochód od firmy, ta firma musi posiadać ubezpieczenie OC. Przedsiębiorcy prowadzący komisy samochodowe lub auto handel najczęściej wybierają OC komisowe, dzięki czemu nie muszą ubezpieczać pojazd na cały rok tylko na 30 dni. Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe, a jego koszt jest ponoszony przez firmę sprzedającą samochody.

Jakie są najczęstsze pytania o OC komisowe?

OC krótkoterminowe, OC krótkotrwałe
 1. Czy muszę płacić za OC komisowe, jeśli kupuję samochód od firmy?
  Nie, koszt OC komisowego jest ponoszony przez firmę sprzedającą samochody i nie powinien być przenoszony na klienta.

 2. Jakie szkody są objęte ochroną OC komisowego?
  OC komisowe chroni sprzedawcę samochodów przed roszczeniami związanymi ze szkodami wyrządzonymi podczas użytkowania pojazdu. Tak jak zwykłe OC pojazdów mechanicznych OC komisowe chroni sprawcę zdarzenia (kierującego pojazdem) pod względem finansowym, ponieważ to nie on a towarzystwo ubezpieczeniowe pokryje koszty naprawy uszkodzonego pojazdu.

 3. Czy OC komisowe obejmuje również szkody powstałe w trakcie jazdy próbnej pojazdem?
  Tak, OC komisowe obejmuje szkody powstałe podczas jazdy próbnej pojazdem. W przypadku wypadku lub kolizji, kierowca nie musi posiadać własnego ubezpieczenia OC, które pokryje koszty związane z powstałymi szkodami.

 4. Czy mogę składać roszczenia bezpośrednio do firmy ubezpieczeniowej?
  Tak, w razie zdarzenia objętego ubezpieczeniem OC komisowym należy zgłosić to do firmy ubezpieczeniowej. Po zgłoszeniu szkody towarzystwo ubezpieczeniowe rozpatrzy i podejmie decyzje co do wypłacenia odszkodowania. Szkody zostaną pokryte z ubezpieczenia OC komisowe.

Czy OC komisowe a ubezpieczenie krótkotrwałe to to samo?

"OC komisowe" jak wspominaliśmy powyżej, to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które jest wymagane dla firm zajmujących się sprzedażą pojazdów. Chroni ono sprzedawcę samochodów przed roszczeniami związanymi ze szkodami wyrządzonymi przez ubezpieczony pojazd.

ubezpieczenie krótkotrwałe

Natomiast "ubezpieczenie krótkotrwałe" to rodzaj ubezpieczenia, które zapewnia ochronę przez krótki okres czasu, najczęściej od jednego dnia do kilku miesięcy. Ubezpieczenie krótkotrwałe może obejmować różne rodzaje ubezpieczeń, takie jak ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie turystyczne czy ubezpieczenie mieszkania.

Czym w takim razie jest OC krótkoterminowe?

OC krótkoterminowe to rodzaj ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które zapewnia ochronę na miesiąc. Jest to ubezpieczenie przeznaczone dla osób lub działalności, które posiadają pojazdy historyczne, wolnobieżne (z wyjątkiem ciągników rolniczych), zarejestrowane czasowo, zarejestrowane za granicą (dotyczy pojazdów zakupionych za granicą i sprowadzonych do Polski) oraz zarejestrowanych w Polsce na stałe (w przypadku działalności polegających na pośrednictwie w kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych).

OC krótkoterminowe działa na zasadzie klasycznego OC, chroniąc właściciela pojazdu przed roszczeniami osób trzecich, które zostały poszkodowane w wypadku z udziałem jego samochodu. W ramach polisy OC krótkoterminowego ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia szkód, które zostaną wyrządzone przez ubezpieczonego kierowcę innym uczestnikom ruchu drogowego.

Warto jednak pamiętać, że OC krótkoterminowe może być stosunkowo droższe w porównaniu do klasycznego OC na dłuższy okres czasu. Dlatego też, jeśli korzystasz z pojazdu przez dłuższy czas, warto rozważyć zakup klasycznej polisy OC, która będzie tańsza i zapewni ochronę przez cały okres ubezpieczenia.

Udostępnij: