BLS – co to jest i w jakich sytuacjach możemy z niego skorzystać?

Skrót BLS oznacza Bezpośrednią Likwidację Szkód. Jest to system, który umożliwia likwidację szkody na pojeździe osoby poszkodowanej bezpośrednio przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym poszkodowany zawarł umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. BLS umożliwia szybsze załatwienie formalności, a co za tym idzie, szybszą likwidację szkody. Kwestie rozliczeń pomiędzy ubezpieczycielami leżą po stronie zakładu ubezpieczeń, w którym ubezpieczony jest uszkodzony pojazd.

BLS - zasady

W ramach systemu BLS mogą być naprawiane niektóre rodzaje szkód, a zdarzenie musi spełniać kilka warunków:

 • BLS dotyczy jedynie szkód majątkowych,
 • maksymalna wartość szkody to 30 tys. zł (poniżej wyjątki),
 • zdarzenie miało miejsce na terenie RP,
 • zarówno ubezpieczyciel poszkodowanego, jak i sprawcy, należy do krajowego systemu BLS (poniżej wyjątki),
 • w kolizji brały udział tylko dwa pojazdy,
 • ustalenie winnego zdarzenia odbyło się bez udziału sądu.

System BLS pokrywa również koszty:

 • holowania,
 • parkowania na parkingu strzeżonym,
 • badań technicznych po zdarzeniu,
 • wynajęcia pojazdu zastępczego.

BLS – które firmy ubezpieczeniowe należą do programu

Lista towarzystw, które należą do systemu BLS:

 • Aviva,
 • AXA,
 • Concordia,
 • ERGO Hestia, MTU, MTU24, You Can Drive;
 • HDI,
 • Link4,
 • PZU (suma ubezpieczenia to 4 mln zł) - klienci PZU mogą skorzystać z BLS, nawet jeśli ubezpieczyciel sprawcy nie należy do systemu BLS (ubezpieczenie sprawcy musi zostać wykupione w Polsce),
 • UNIQA (suma ubezpieczenia to 1 mln euro),
 • Warta (suma ubezpieczenia to 500 tys. zł) - klienci Warty mogą skorzystać z BLS, nawet jeśli ubezpieczyciel sprawcy nie należy do systemu BLS (o ile pojazd kierowcy winnego zdarzeniu nie jest zarejestrowany za granicą). Warta obejmuje ochroną także szkody w bagażu,
 • Wiener.

Jeżeli towarzystwo ubezpieczeniowe nie należy do systemu Bezpośredniej Likwidacji Szkód, sfinansowanie naprawy w całości leży po stronie ubezpieczyciela sprawcy szkody. Od tej reguły jest jednak wyjątek. Firmy takie jak Allianz i InterRisk mają w ofercie rozszerzenie ochrony dla swoich klientów.

Allianz - usługa działa niezależnie od tego, czy ubezpieczyciel sprawcy należy do systemu BLS (o ile kierowca, który spowodował szkodę, nie wykupił ubezpieczenia za granicą). Usługa jest dostępna dla osób, które wykupiły w Allianz ubezpieczenie AC. Suma ubezpieczenia to 1 mln euro.

InterRisk – jako dodatek do ubezpieczenia można wykupić ochronę InterCasco, działającą na zasadzie systemu Bezpośredniej Likwidacji Szkód. Klienci InterRisk mogą z niej skorzystać, nawet jeśli ubezpieczyciel sprawcy nie należy do systemu BLS. Suma ubezpieczenia to 1 mln euro. Ubezpieczenie obejmuje również zniszczenie wyposażenia auta oraz przedmiotów osobistego użytku.

System BLS nie zmienia zasad odpowiedzialności sprawcy szkody oraz ubezpieczyciela, z którym sprawca zawarł umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Opisany system ma na celu m.in. przyspieszenie procedury likwidacji drobnych szkód na mieniu oraz zminimalizowanie zaniżania wypłat odszkodowań z polis obowiązkowego ubezpieczenia OC p.p.m.

Udostępnij: